Resirkulering og bærekraft

Vi er i gang, er dere?

Gi gammelt utstyr nytt liv, og få tilgang til miljøregnskapsportal!

Ved å benytte seg av vår resirkuleringstjeneste, kan bedrifter ta et konkret steg mot sine bærekraftmål og demonstrere miljøansvar.

Resirkulering reduserer behovet for utvinning av nye råmaterialer, kutter ned på energiforbruket forbundet med produksjonen av nytt IT-utstyr, og minimerer elektronisk avfall – et voksende miljøproblem. Dette ikke bare styrker bedrifters grønne profil, men bidrar også til en sirkulær økonomi hvor ressurser blir effektivt gjenbrukt og verdiene maksimalt bevart.

Utklipp fra Overhalla IT AS sitt miljøregnskap 2023.12.04

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg